Centrum pro inovaci andragogických studií

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_open() should be compatible with Doku_Renderer::table_open($maxcols = NULL, $numrows = NULL, $pos = NULL) in /var/www/cias/inc/parser/metadata.php on line 24

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_close() should be compatible with Doku_Renderer::table_close($pos = NULL) in /var/www/cias/inc/parser/metadata.php on line 24

Internacionalizace

Internacionalizace studia má komplexní cíle spojené s možností uplatnění absolventů v kontextu sjednocující se Evropy, a to včetně nepřímé podpory studentské mobility, rozvoje jazykových kompetencí a podpory zapojení zahraničních expertů do tvorby a realizace kurikula.

Ústav pedagogických věd FF MU dlouhodobě rozvíjí spolupráci směřující k internacionalizaci studií v rámci sítě European Master in Adult Education (EMAE, dále jen EMAE) a dále v rámci Asia-Europe Meeting Lifelong Learning Research Hub (ASEM LLL, dále jen ASEM LLL). Na schůzce sítě European Master in Adult Education 9. - 10. července 2008 byl dohodnut postup zapojení oboru Andragogika do sítě.

V rámci projektu budou přizváni zahraniční odborníci ze sítí EMAE a ASEM LLL ke spolupráci na inovaci kurikula, včetně 4 návštěv zahraničních odborníků v ČR, kde se budou účastnit odborných seminářů spojených s projektem a touto cestou sdílet jejich expertízu. V návaznosti na tuto mezinárodní spolupráci budou vytvořeny nové či inovované kurzy v anglickém jazyce, které budou zařazen do nabídky pro studenty pobývající v rámci mobility ve schématu ERASMUS a dalších schématech účast zahraničních i domácích studentů na výuce v angličtině.

Obor Andragogika bude plnohodnotně zapojen do sítě institucí European Master in Adult Education s perspektivou udělování certifikátu této sítě absolventům oboru Andragogika.

Informace o EMAE, Erasmus partnerech a zapojení oboru andragogiky v něm najdete také zde.

Co se již událo?

ROK 2013

 • prosinec: přivítali jsme vzácného rakouského hosta Dr. Güntera Heflera (3s research laboratory), jeho přednáška na téma Institutional dimensions of Lifelong Learning in cross-country comparative perspective i následný metodologický workshop na téma Cross-country comparative sources on adult education/learning byly velmi inspirující.
 • listopad: kick off meeting v německém Kaiserslauternu k mezinárodnímu projektu Lifelong Learning Project: The European Study and Research in Adult Learning and Education (ESRALE).
 • srpen/září: proběhl EMAE CAMP 2013 (Informace zde a fotky a prezentace z lekcí zde.)
 • červen: byl schválen další mezinárodní projekt Lifelong Learning Project: The European Study and Research in Adult Learning and Education (ESRALE).
 • květen: proběhla návštěva na partnerské univerzitě v Bělehradu, kde proběhl EMAE meeting - intenzivní přípravy ve věci nadcházející letní školy a také jsme se zde inspirovaly ve věci andragogických dní, které mají v Bělehradu velkou tradici a u nás bychom rádi tuto událost také zavedli.

ROK 2012

 • říjen: EMAE meeting v Paříži, zhodnocení EMAE CAMPU 2012, účast na závěrečné konferenci k projektu Valid Pack
 • říjen: proběhl EMAE CAMP
 • březen: v rámci ERASMUS výměny učitelů přijel na naši univerzitu přednášet Dr. Daniel Kober z Univerzity Duisburg-Essen. Daniel se zabývá interkulturním učením a zaštiťuje European Master in Adult Education na naší německé partnerské univerzitě. Fotky z jeho přednášek najdete zde.
 • únor: návštěva na EMAE meetingu v Kaiserslauternu, kde jsme dojednávali podobu EMAE campu, který budeme organizovat v říjnu, připravovali projekt ESRALE, který bude žádat o grantovou podporu a řešili přistupující partnery do EMAE
 • leden: **Proč vyjet během studia do zahraničí?** Postřehy naší studentky ze semestrálního studia na partnerské univerzitě EMAE Duisburg-Essen.

ROK 2011

 • říjen 2011 - leden 2012: mezinárodní série přednášek na téma „Adult Education and Social Movements“ na univerzitě Duisburg-Essen v rámci sítě EMAE s možností on-line účasti. Více informací zde.
 • září: v podzimním semestru nabízíme následující předměty v angličtině: Development Education and Development Cooperation (PAN 123) a Research Methods in Adult Education (PAN 132)
 • červenec: EMAE meeting a konference Adult Education: from Internationalisation to Transnationalisation and Denationalisation oboje konané v německém Essenu
 • květen: návštěva Toma Schullera z University of London spojená se dvěma přednáškami
 • duben: výběr studentky z partnerské univarzity v Pécs pro studium u nás rámci Erasmu
 • březen: návštěva Erica Verbiesta z Universiteit Antwerpen
 • březen: výběr naší studentky na Erasmus na partnerskou univerzitu v rámci EMAE v Essenu na podzim 2011

ROK 2010

 • říjen: EMAE meeting v Essenu Příprava a zapojení spolupracjících univerzit do projektu, příprava kurikula
© 2011, Centrum inovace andragogických studií
info@projektcias.cz, Všechna práva vyhrazena
Web & Design by Persona studio
[ ]