Centrum pro inovaci andragogických studií

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_open() should be compatible with Doku_Renderer::table_open($maxcols = NULL, $numrows = NULL, $pos = NULL) in /var/www/cias/inc/parser/metadata.php on line 24

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_close() should be compatible with Doku_Renderer::table_close($pos = NULL) in /var/www/cias/inc/parser/metadata.php on line 24

Monitoring trhu práce

Součástí projektu je provádění monitoringu trhu práce v oblasti vzdělávání dospělých v soukromém i veřejném sektoru v celé škále možných profesí ve vzdělávání dospělých. Monitoring trhu práce bude zahájen v květnu 2011 sérií opakovaných šetření mezi studenty v čase absolutoria, na které naváže průzkum nabídky pracovních míst na trhu práce. Tento proces se bude opakovat v rámci projektu v roce 2012. Výstupem činnosti bude detailní analýza stavu na trhu práce v oblasti vzdělávání dospělých. Hlavní sledované charakteristiky budou:

 • podíl absolventů andragogických oborů na českých vysokých školách, kteří se uplatňují v profesi přiměřeném jejich kvalifikaci,
 • podíl absolventů neandragogických oborů uplatňujících se v profesích odpovídajících kvalifikaci andragoga, - míra souladu kompetencí andragogů s požadavky pracovních míst a trhu práce,
 • charakter institucí, ve kterých se absolventi oboru andragogika uplatňují (veřejné/soukromé organizace, vzdělávací/podnikatelské/neziskové subjekty, uplatnění v ČR/v zahraničí apod.).

Výstupy budou zpracovávány a interpretovány pro účely inovace a rozvoje kurikula oboru Andragogika a inovace předmětů v nabídce neandragogických oborů.

ODBORNÝ SEMINÁŘ PROFIL ABSOLVENTA

Odborný seminář zaměřený na téma Profil absolventa andragogiky. Prezentování analýz, profesních a kompetenčních modelů a návrhů k optimalizaci kurikulí příslušných studijních oborů. Zastoupení různých zájmových skupin - absolventi, zaměstnavatelé, univerzity a odborné asociace.

 • Termín konání: 25.4.2013
 • Místo konání: sál Pivovarské restaurace, Brno
 • Program:
 • 13:00 – 14:00 Prezence
 • 14:00 – 16:00 Prezentace profilů absolventa z různých perspektiv
 • Ústav pedagogických věd FF MU: Umění nemožného: jak připravovat andragoga (doc. Petr Novotný, Ph.D.)
 • Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK (andragogika): Ideální model profilu absolventa andragogiky (PhDr. Michal Šerák Ph.D.)
 • Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK (personální řízení): Profil absolventa andragogiky a personálního řízení z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. )
 • Katedra andragogiky, Fakulta pedagogických věd, Universita Duisburg – Essen, Německo: Daniel Kober
 • Diskuse a shrnutí
 • 16:00 – 16:20 Přestávka na kávu a občerstvení
 • 16:20 – 16:40 Andragogové na trhu práce: druhé kolo průzkumu (doc. Petr Novotný, Ph.D.)
 • 16:40 - 17:40 Zkušenosti expertů a absolventů
 • Kompetencie andragógov z pohľadu študentov andragogiky (Mgr. Jana Koštialová)
 • Reflektivní praxe v práci lektora (Bc. Kamila Krutilová)
 • Subjektivní teorie učení se dospělých u studentů andragogiky (Mgr. Monika Kubišová)
 • Požadavky na absolventa andragogiky očima expertů z praxe (Mgr. Beata Holá)
 • 17:40 – 17:50 Ze světa AIVD ČR o. s.
 • 17:50 – 18:00 Závěr
 • 18:00 – 19:00 Večeře formou studeného rautu
 • 19:00 - ??:?? Rezervován stůl v Restauraci Pivovarská Brno 

U příležitosti semináře bude vydána monografie „Vzdělávání dospělých jako profese“. Příspěvky zasílejte do 30.4.2013 na adresu zednikova@phil.muni.cz.

Seminář organizujeme ve spolupráci s Katedrou andragogiky a personálního řízení FF UK a Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Aktuální pozvánka ke stažení ZDE.

Co se již událo?

2013

 • července/srpen: další kolo sběru dat k dotazníku absolventů
 • květen: proběhlo odborné setkání k profilu absolventa

2012

 • září: prezentace dílčích výsledků dat na konferenci ČAPV.
 • srpen: další pokročilá analýza a vyhodnocení nasbíraných dat
 • červen - srpen: proběhlo doplnění vzorku o další data další vlnou sběru dat

2011

© 2011, Centrum inovace andragogických studií
info@projektcias.cz, Všechna práva vyhrazena
Web & Design by Persona studio
[ ]